The tourist apartments > #8217; Oak

Balmes, 28

Tavertet 08511, Barcelona

+34 618810727 (Anna)

www.alzinatavertet.com